Tri-Anthropo-Type Paschalidis


Γιώργος Πασχαλίδης

Η εγκαθίδρυση του φόβου πλέον, ώθησε τους ανθρώπους αντί να απολαμβάνουν, να τρέχουν και να αποθηκεύουν ώστε να έχουν για το αβέβαιο πια μέλλον. Αυτός είναι ο φόβος. Να ταξιδεύει η σκέψη, να ψάχνει στο μέλλον, και να καταλήγει να βασανίζεται για πιθανούς κινδύνους που ΘΑ προκύψουν, τους οποίους γιγαντώνει, δημιουργώντας …φαντάσματα!

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Γιώργος Πασχαλίδης Ανθρώπινοι τύποι προσωπικότητας,( Α, Β, Γ)

Μελέτες

Μετά από 11 χρόνια συνέντευξης και παρατήρησης, δια της μεθόδου «από τη βάση προς τα πάνω», διαπίστωσα ότι τα άτομα που νοσούσαν από τις ίδιες ασθένειες έχουν κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αντίδρασης.
Παρουσιάζουν ομοιότητες κατά την προσαρμογή τους σε συνθήκες στρες, την επεξεργασία εξωτερικών ερεθισμάτων και ρύθμισης συναισθημάτων. Όλα τα παραπάνω καθρεφτίζονται στη λειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που ευθύνονται για τη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα.
Μελέτησα ασθενή και υγιή άτομα που προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη και ανήκαν σε διαφορετικές φυλές και εθνικότητες και ομαδοποίησα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά σε τρεις μόνο ανθρώπινους τύπους.
O ερευνητής και συγγραφέας, κ. Γιώργος Πασχαλίδης έχει, από το 2002, ανακαλύψει και κοινοποιήσει ότι υπάρχουν τρεις μόνο ανθρώπινοι τύποι προσωπικότητας,( Α, Β, Γ), που είναι γενετικά καθορισμένοι από τον τύπο του ενός από τους δύο γονείς, και κατηγοριοποιούνται με βάση κοινά χαρακτηριστικά ως προς
• Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τον τρόπο σκέψης, συναισθηματικής επεξεργασίας ερεθισμάτων και τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς
• Τη Δομή και Λειτουργία του εγκεφάλου
• Τον Εντερότυπο
• Την Σκελετική κατασκευή
• Τη Διατροφή και την απορρόφηση βιομετάλλων και βιταμινών
• Την εκδήλωση συγκεκριμένων για τον κάθε τύπο Σωματικών και Ψυχικών Νοσημάτων
Οι τρεις διαφορετικοί και μοναδικοί τύποι προσωπικότητας έχει διαπιστώσει ότι προέρχονται από γενετικά καθοριζόμενες διαφοροποιήσεις στους τρεις σχηματισμούς του Μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου, τον κροταφικό φλοιό, την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο, οι οποίες ρυθμίζουν την αντίδραση σε εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα και διαμορφώνουν τρεις διαφορετικούς και μοναδικούς τύπους προσωπικότητας, μέσα από τις συνδέσεις με άλλα σημεία του νευρικού συστήματος. Ο τύπος κληρονομείται από τη γενετική μεταβίβαση των διαφοροποιήσεων αυτών γονιδιακά από τον ένα γονέα και καθορίζει το κυρίαρχο γονίδιο, που διευκρινίζει την προέλευση της γενετικής μεταβίβασης από πατέρα ή μητέρα. Εξηγούνται έτσι οι φυλογενετικώς διαφοροποιημένοι εγκέφαλοι, που έχουν διαφορετικές φυσιολογικές ιδιότητες και τάσεις συμπεριφοράς ανάλογα με το αν είναι εγκέφαλος με συμπεριφορές αρσενικού ή θηλυκού φύλου. Η γνώση αυτή οδηγεί στην κατανόηση της βιολογικής βάσης της συνειδητότητας και των νοητικών διεργασιών και δίνει απάντηση στο ερώτημα της αλληλεπίδρασης εγκεφάλου και ψυχισμού, συμπεριφοράς και τρόπου δράσης και του τρόπου που επηρεάζεται η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος από την αλληλεπίδραση αυτή.
Ο κ. Πασχαλίδης περιέγραψε τη κλίμακα Συνολικής Ορμονικής Διαταραχής, με βαθμολόγηση από 0-100, που αντανακλά το βαθμό της ψυχικής και σωματικής διαταραχής, δηλαδή αντανακλά όλες τις βιοχημικές και παθοφυσιολογικές αλλαγές που υφίσταται οι τρεις ειδικές κι ευαίσθητες για τον κάθε τύπο περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου κι οι αντίστοιχες συνδέσεις τους, μετά από την επίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, εμπειριών και στρες, μέσω της διαδικασίας της συναπτικής πλαστικότητας του εγκεφάλου, της «αλλόστασης». Συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι η υπερφόρτωση του οργανισμού με στρες οδηγεί σε αλλαγές στη λειτουργία στις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου που οδηγούν σε λανθασμένες και παθολογικές αντιδράσεις σε όργανα-στόχους του ανθρώπινου σώματος, μέσα από τις αυτόνομες ενδοκρινικές και σκελετικές κινητικές αντιδράσεις οι οποίες συνοδεύουν την επεξεργασία των συναισθημάτων, και προετοιμάζουν το σώμα για δράση και κάνουν γνωστά τα συναισθήματα μας σε άλλους ανθρώπους.
Ο κ. Πασχαλίδης έχει επιπρόσθετα διαπιστώσει ότι κάθε τύπος έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, που καθορίζονται γενετικά από τη διαφορετικότητα που αφομοιώνει ο κάθε τύπος εξειδικευμένα βιομέταλλα και βιταμίνες, (το σίδηρο για τον Α τύπο, το μαγνήσιο για το Β τύπο και το χαλκό για το Γ τύπο), οργανική βιοχημική διεργασία που διεξάγεται από εξειδικευμένα μικρόβια της εντερικής χλωρίδας, που αποτελούν τον αντίστοιχο για κάθε τύπο εντερότυπο (Bacteroides, Prevotella, Rumminococcus αντίστοιχα). Η σύνδεση εγκεφαλικής λειτουργίας κι εντερικής χλωρίδας διευκρινίζεται μέσα από την ανακάλυψη των τριών Ανθρώπινων τύπων. Η διαφορετική εγκεφαλική λειτουργία του κάθε τύπου τροφοδοτεί την μια ομάδα βακτηρίων και αντίστοιχα δεν αφήνει να αναπτυχθούν άλλα κι αυτό εξηγεί τον καθορισμό για κάθε τύπο συγκεκριμένου εντερότυπου.
Εναλλαγές στις συγκεντρώσεις νευροδιαβιβαστών και βιομετάλλων μετά από την επίδραση στρες οδηγεί στη γένεση σωματικών και ψυχικών διαταραχών, που αντιστοιχεί στην άνοδο της Συνολικής ορμονικής διαταραχής. Κάθε τύπος έχει ευαισθησία για συγκεκριμένες διαταραχές και νόσους που καθορίζονται από τη λειτουργικότητα των ειδικών για κάθε τύπο εγκεφαλικών περιοχών και τον αντίστοιχο εντερότυπο.
Ο κ. Πασχαλίδης, – έχοντας αποκαλύψει μέσα από εντελεχή προσωπική έρευνα κι εργασία για την κατανόηση της υποκείμενης βιολογίας της υγείας και της ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού και την διευκρίνιση όλων των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και λειτουργίας του οργανισμού των τριών και μοναδικών ανθρώπινων τύπων, – διεξάγει πολυδιάστατη ερευνητική εργασία έχοντας την επίβλεψη διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας που εργάζονται στις ακόλουθες διαφορετικές αλλά αλληλένδετες μελέτες:
• Διερεύνηση όλης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και έρευνα γύρω από τη γενετική, νευροβιολογική και παθοφυσιολογική βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.
• Χρησιμοποίηση και στάθμιση του ερωτηματολογίου των 3 ανθρώπινων τύπων (Human Personality Type Model Questionnaire ) που αποτελεί το εργαλείο συλλογής δεδομένων.
• Το μέχρι τώρα δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει 1800 άτομα γενικού πληθυσμού μη κλινικού, τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Του Μοντέλου Των τριών ανθρώπινων τύπων, που περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτό-αναφοράς κλειστού τύπου, που αυξάνουν την αξιοπιστία σε ερευνητικές μελέτες κι οι απαντήσεις γίνονται με βάση την κλίμακα Likert.
• Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: δημογραφικά στοιχεία, οικογενειακό ιστορικό, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, διατροφικές συνήθειες και ιστορικό νοσημάτων σωματικών και ψυχικών, στρεσογόνους παράγοντες, κλίμακα βαθμολόγησης βαθμού στρες.
• Έλεγχος όλων των ατόμων με Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου, εξετάσεις αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχος βιομετάλλων, βιταμινών.
• Εξέταση βαθμού κλίμακας Συνολικής ορμονικής διαταραχής μετά από χορήγηση ειδικού διαιτολογίου για τον κάθε τύπο
• Όλες οι στατιστικές αναλύσεις υλοποιήθηκαν με βάση το στατιστικό πρόγραμμα SPSS -16.
Δεοντολογία της έρευνας:
Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό, τη μέθοδο και τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, καθώς και για τη τήρηση της ανωνυμίας.
Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος του κ. Πασχαλίδη:
• Η προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και στη βελτίωση ποιότητας ζωής
• Η κατανόηση της υποκείμενης βιολογίας της ασθένειας και της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού
• Η εξήγηση της διαφορετικότητας της ανθρώπινης σκέψης, συναισθηματικής αντίδρασης και συμπεριφοράς, μεταξύ των ατόμων, μέσα από τη αποκωδικοποίηση της γενετικής και νευροβιολογικής της βάσης.
• Η ανακάλυψη τρόπων για τη θεραπεία και πρόληψη ψυχικών και σωματικών νόσων οδηγώντας στην εξατομικευμένη θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τον τύπο του κάθε ανθρώπου.
• Η χαρτογράφηση της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα από την ανάλυση των χαρακτήρων για την επίτευξη αυτογνωσίας και ετερογνωσίας.
• Η μετάδοση της Νέας Γνώση του κ. Πασχαλίδη κι η εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με ανθρωπιστικές επιστήμες, με την εκπαίδευση κι επαγγελματική κατάρτιση ανθρώπων στη χρήση, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου πληθυσμού.
Συμπέρασμα
Αναμφισβήτητα ο κ. Πασχαλίδης έχει κατορθώσει να συμβάλλει στην επιστήμη και θεραπεία ψυχικών και σωματικών νόσων, να προσφέρει στην ολοκλήρωση της έρευνας για την πλήρη κατανόηση της κρυμμένης φυσιολογίας και της λειτουργίας του εγκεφάλου και του οργανισμού γενικότερα. Σημαντική η προσφορά στο χώρο της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής σχέσεων μέσα από την αυτογνωσία κι ετερογνωσία που παρέχει η ανάλυση των τριών τύπων που μας έχει με απόλυτη λεπτομέρεια μεταδώσει.
- See more at: http://georgepashalidis.com/?page_id=458#sthash.1Lki13Cx.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: